Menu

Op wie ga jij stemmen ?

Hallo Montferland !

’t Raethuys in Kasteelstad ’s Heerenberg was eeuwenlang het toneel van belangrijke vergaderingen van bestuurders.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn er weer in 2022.

Rijksoverheid.nl

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden van de gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn.

Dus beste mensen, op wie ga jij stemmen ? Iedere stem telt , een gemeenteraad bepaalt de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) het beleid goed neerzet & uitvoert.

Ga dus stemmen ! Belangrijk !